Facebook

Deze site wil mensen en organisaties bewust maken van de dodelijke risico's die gepaard gaan met het langdurig inhouden van de adem onder water.

 

De stichting waartoe deze site behoort, is opgericht ter liefdevolle nagedachtenis van Carlos Alberto Winkel, één van de vele slachtoffers van Shallow Water Blackout.

Carlos Winkel

Carlos Winkel

Shallow Water Blackout (SWB), ookbekend als Underwater Hypoxic Blackout, is een plotseling optredende bewusteloosheid onder water, vaak leidend tot de dood. Het verschijnsel treedt met name op bij herhaaldelijk landurig onder water blijven, vooral na voorafgaande hyperventilatie. Daardoor ontstaat er een tekort aan CO2 (koolzuur) in het bloed en uiteindelijk ook een tekort aan O2 (zuurstof). De prikkel die we voelen om adem te moeten halen als we onder water zijn wordt veroorzaakt door een toenemende hoeveelheid koolzuur. Te weinig koolzuur onderdrukt die prikkel en met het toenemende tekort aan zuurstof in de hersenen ontstaat er bewusteloosheid en tenslotte een snelle dood.