Facebook

Deze website is een initiatief van de Carlos Alberto Winkel Stichting ter preventie van Shallow Water Blackout.

Bestuur

Astrid Japing - van Tongeren, voorzitter

Chris Japing, secretaris

Jonathan Joubert, penningmeester

Béatrice Winkel - Joubert, lid

 

De leden van het bestuur ontvangen geen beloning voor door hen verrichte werkzaamheden, anders dan een vergoeding van eventueel gemaakte onkosten.

 

Doel van de stichting

De stichting is opgericht met het doel om dodelijke ongevallen als gevolg van shallow water blackout te voorkomen door het kweken van bewustwording en het geven van voorlichting. Bekijk hier het beleidsplan.

 

Overige informatie

Meer informatie staat in de notariële stichtingsakte en in het uittreksel van de Kamer van Koophandel.

De stichting heeft per 28 april 2017 de ANBI-status, waardoor zowel donateurs als de stichting bepaalde belastingvoordelen genieten.