Facebook

Dit is de website van de Carlos Alberto Winkel Stichting ter preventie van Shallow Water Blackout.

Post- en bezoekadres:

H.J. van Heekplein 80-37

7511HN Enschede

Tel./Whatsapp: 0651454139

E-mail: info@shallowwaterblackoutpreventie.org

Bestuur van de stichting:

Astrid Japing - van Tongeren, voorzitter

Chris Japing, secretaris

Jonathan Joubert, penningmeester

Béatrice Winkel - Joubert, lid

De leden van het bestuur ontvangen geen beloning voor door hen verrichte werkzaamheden, anders dan een vergoeding van eventueel gemaakte onkosten.

 

Doel van de stichting

De stichting is opgericht met het doel om dodelijke ongevallen als gevolg van shallow water blackout te voorkomen door het kweken van bewustwording en het geven van voorlichting. Bekijk hier het beleidsplan.

 

Overige informatie

RSIN/fiscaal nummer: 8575.36.631

 

Meer informatie staat in de notariële stichtingsakte en in het uittreksel van de Kamer van Koophandel.

De stichting heeft per 28 april 2017 de ANBI-status, waardoor zowel donateurs als de stichting bepaalde belastingvoordelen genieten.
Verslagen van activiteiten en financiële overzichten staan hier.

 

Onze Ambassadeurs

Wij zijn trots op onze ambassadeurs die vol overtuiging het doel van de stichting uitdragen: dat zoveel mogelijk mensen op de hoogte moeten worden gebracht van de risico's van het langdurig en herhaaldelijk inhouden van je adem onder water.

 

Op Curaçao:

Godelieve Wesselingh, Julianadorp

Contact: jdsprofessionalemail@gmail.com

 

In Nederland:

Anneke en Hans Dullaert, Zevenaar

Contact: a.dullaert@gmail.com


Marieke Pijnenborgh - Dullaert, Nijmegen

Contact: mariekepijnenborgh@gmail.com